Hội phụ nữ xã Tân Đức hỗ trợ vốn để nông dân khởi nghiệp

Nhờ Hội phụ nữ, nông dân xã Tân Đức (Phú Thọ) đã chuyển sang mô hình sản xuất rau an toàn quy mô lớn, gia tăng giá trị kinh tế.

Nguồn: vnexpress.net